street art

Výber z mojej voľnej tvorby. Môj pseudonym je Grint  a realizujem 3D graffiti kde sa sústredím na moju originálnu autorskú 3D graffiti tvorbu a vo voľnom čase sa zúčastňujem na najlepších legálnych Graffiti akciách a festivaloch v Čechách a na Slovensku. Svojím umením sa snažím posunúť klasické graffiti na vyšší level a ľuďom ukázať že graffiti nie sú len hanlivé nápisy na súkromných plochách pamiatkach a vlakoch. Rovnako sa snažím motivovať mladých a začínajúcich sprejerov. Zaujímavý článok o mojej tvorbe si môžete prečítať v septembrovom čísle časopisu „Dotyky“.

Client: Street art a graffiti
Date: 2008 - 2017